Аерација

Аерацијом се постиже обогаћивање свежим ваздухом центра компостне гомиле, где недостаје кисеоник. Брзо аеробно разлагање дешава се само уз присуство довољне количине кисеоника. Аерa-ција се врши природним путем када се ваздух загрејан активношћу микроба диже кроз гомилу, а њега замењује нешто хладнији свеж ваздух из око-лине. Иницијално мешање материјала обично уноси довољно ваздуха за почетак компостирања. Потребе за кисеоником су веће првих неколико недеља. На кретање ваздуха кроз компостну гомилу утичу порозност и влажност материјала. Уколико се гомила меша, преврће, долази до појачане аерације у ком-постној гомили, а тиме и веће микробиолошке активности што доводи до жељеног циља – бржег компостирања.

Погледајте видео