Шта је компостирање?

Компостирање је природни процес разлагања и рециклирања органске материје и њеног претварања у крајњи производ који се назива компост.

Процес компостирања треба разматрати као поступак гајења микроорганизама. Иако се компо-стирање одвија вековима, тек у новије време се приступило ближем проучавању ове појаве да би се одговорило на који начин може да се смањи количина органског отпада путем бржег разлагања. Истраживања су недвосмислено указала да се овај процес, који дуго траје, може убрзати и побољшати смишљеним поступцима који нам сада стоје на располагању.

Погледајте видео