Коришћење компоста за поправљање квалитета земље

Компост се користи као оригинални додатак за поправку физичких, хемијских и биолошких особина земље. Компост спречава сабијеност земље обезбе-ђивањем ваздушног простора. Додавање компоста повећава капацитет задржавања влаге песковитих земљишта, смањујући на биљкама штете које могу да настану услед суше. Када се додаје тешким глино-витим земљиштима, компост поправља дренираност и ваздушни капацитет.

Све ове промене стварају боље услове за развој кореновог система биљака. Додавање компоста по-већава способност земље да задржава и ослобађа битне хранљиве елементе. Активност кишних глистаи земљишних микроорганизама, који су корисни за развој биљака, такође се побољшава. Додавање компоста доприноси побољшаном клијању семена и упијању воде што је резултат смањеног стварања покорице на земљи. Обогаћивање земље компо-стом може такође да редукује појаву болести поле-гања биљака које клијају, као и труљење корена. Микрофлора која се налази у компосту бори се са патогеним микробима за шећер и хранљиве еле-менте које лучи коренов систем биљака, и тиме спречавају ове патогене да се развијају и множе и одржавају на ниском популационом нивоу без могућности да праве штете.

С временом, додавање компоста ће створити жељену структуру земље, што омогућава њену лакшу обраду. Да би побољшали физичке особине земље, треба убацити 3 до 5 cm добро сазрелог компоста у површински слој земље на дубину од 15 до 20 cm.

Иако компост обогаћује земљу, он ослобађа хранљиве елементе споро, а често не садржи довољно хранљивих елемената неопходних да задовоље све потребе биљака. Поред тога и ефекти додавања компоста нису видљиви одмах већ после извесног времена. Због тога се препоручује да се спроведу тестови ради одређивања и евентуално додавања потребних вештачких ђубрива чије се учешће процесом компостирања смањује.

Погледајте видео