Одржавање компостне гомиле

Да би се спречило стварање непријатног мириса и убрзало разлагање, гомила треба да се меша с времена на време. Превртање компостне масе излаже семе, ларве инсеката и патогене организме леталним (смртоносним) температурама које постоје унутар гомиле. Гомила треба да буде влажна, јер је то један од предуслова бржег разлагања. Непријатни мириси се стварају због додавања већих количина влажног материјала или због прекомерног влажења. Ако се компостни материјал правилно помеша и правилно преврће, компостна гомила неће стварати непријат-не мирисе.

Средина компостне гомиле, услед микро-бијалне активности, достиже температуру до 700C. Ако се гомила не загреје довољно, то значи да нема довољно азота или кисеоника, или је исувише влажна или сува. Гомилу треба превртати када средишњи део (када се додирне) није тако врућ. Превртањем гомиле она се излаже већем приливу ваздуха, а поред тога, неразложени део материјала премешта се у централни део где се процес загрева. Сматра се да је процес компостирања завршен када превртање више не ствара топлоту у гомили.

Код превртања гомиле препоручује се додавање свежег материјала за компостирање. Остатке из домаћинства треба убацити у гомилу и покрити да не привлаче глодаре. Ако има доста отпадног материјала, онда је боље направити нову гомилу него да се меша са старим компостним материјалом.

Према искуству, компост се може добити у року од 2 до 4 месеца ако се правилно поступа са ком-постном гомилом. То значи да су честице отпада самлевене од 3 до 5 cm и да је амбијентална темпера-тура довољно висока.

Гомиле које се праве касно у јесен неће бити компостиране пре следећег пролећа зато што хладно време не може да обезбеди потребну температуру разлагања унутар гомиле. Гомили о којој се правилно не води рачуна или је састављена од крупнијег материјала биће потребно дуже време да се претвори у компост (око годину дана). Када се заврши процес компостирања, добијени компост ће бити мањи за 1/2 до 1/3 у односу на оригиналну масу на почетку процеса. Добијени компост има мирис земље.( Владимир Марјановић, Александар Манчић, Милутин Цвејић. )

Погледајте видео