рН вредност отпадног материјала

Компостирање може да се ефикасно спроводи при различитим рН вредностима, а да се озбиљно не угрози процес. Оптимална рН вредност за микроб-ску активност је између 6,5 и 7,5. За већину стајњака, рН је приближно између 6,8 и 7,4.

Сам процес компостирања доводи до великих промена у материјалу и рН вредности. На пример, ослобађање органских киселина може привремено или локално да снизи рН а тиме и повећа киселост. С друге стране, производња амонијака из азотних једињења може да повећа рН, тј. повећа алкалност материјала током почетних стадијума компости-ања. Али без обзира на мерења рН вредности у почетном материјалу, компостирањем ће крајњи про-извод увек бити са стабилним рН који ће обично бити неутралан. На шеми 2 приказано је како се рН вредност типично мења током процеса компостирања.

Одговарајући нивои фосфора и калијума такође су важни за процес компостирања и нормално се налазе у пољопривредним органским остацима, нарочито у стајњаку или у животињским остацима који се могу наћи на фармама.

Погледајте видео