Припремање гомиле за компостирање

Када се почне са прављењем гомиле за компо-стирање, материјал треба додавати у слојевима да би се обезбедило правилно мешање.

Органски отпаци као што су лишће, покошена трава и делови биљака прво се постављају на дно у слоју од 20 до 25 cm. Грубљи материјали ће се разложити брже ако се поставе у најнижи слој. Овајслој треба полити водом док се добро не навлажи. Изнад овог слоја треба поставити материјал богат азотом. То може да буде 3–5 cm стајњака или амо-нијум-нитрат, тј. амонијум-сулфат у размери 1/3 шоље на сваких 150 cm2 површине. У недостатку ових азотних ђубрива може се користити ђубриво 10 : 10 : 10. Не треба користити она која садрже пестициде било које врсте. Када постављање слојева дође до врха, гомилу треба покрити слојем земље или зрелог компоста.

Основни разлог за додавање овог завршног слоја јесте инокулација гомиле микробима који разлажу органски материјал. У већини случајева органски отпад садржи на површини довољно микрооргани-зама да наставе разлагање. Према спроведеним истраживањима није никаква предност куповати компост као стартер или било коју врсту инокулума. Ако постоје услови, микроорганизми из површин-ског слоја се брзо развијају као што би било и из инокулума. За сваки случај, најбоље је да се прили-ком израде компостне гомиле дода нешто старог компоста како би се обезбедили микроби актива-тори процеса компостирања. Додавање земље гомили помаже спречавању испирања минералних хранљивих елемената, на пример калијума, који се ослобађа током процеса разлагања. Понављање алтернативног додавања слојева органске материје, ђубрива и земље или зрелог компоста треба да прати квашење сваког слоја све док се не заврши комплетирање гомиле.

Ако се гомили додаје само лишће, нема потребе да се праве слојеви. Лишће треба додавати после сакупљања. Уколико је лишће суво, треба га навлажити. Пошто у опалом лишћу нема довољно азота за брзо разлагање, треба додати ђубриво које има високо учешће азота (до 30%) да би се убрзало разлагање. Око 1/2 шоље (10%) азотног ђубрива треба додати на сваких 10 литара лишћа ручно сабијеног.

Погледајте видео