Разлагачи

Микроорганизми и бескичмењаци којих има у природи представљају природне разлагаче који „нападају“ органски отпад и компостирају га. Ови микроорганизми обухватају бактерије плесни и гљиве актиномицете протозое. Ситни бескичме-њаци као што су гриње, стоноге, инсекти, мокрице, кишне глисте и пужеви примарни су агенси физи-чког разлагања. Они растурају отпад и транспортују микроорганизме са једног места на друго.

Брзина којом се органски материјал разлаже зависи од врсте разлагача и типа органског матери-јала који се компостира као и од метода компости-рања.

Различити разлагачи „нападају“ различит орган-ки материјал под различитим температурним ре-жимом, а што је различитија микробска популација, бољи су резултати. Ако услови средине постану неповољни за одређеног разлагача, тај организам постаје дормантан, изумире или се премешта у много повољнији део гомиле. Активност на разлагању се смањује када микроорганизми не могу лако да конзумирају преостали органски материјал.

Погледајте видео