Садржај влаге

Влага у компостној маси има важну улогу за метаболизам микроорганизама, а индиректно уче-ствује у снабдевању материјала кисеоником. Микро-организми могу да користе само оне органске молекуле који су растворени у води. Садржај влаге 40–60% обезбеђује одговарајућу влажност без спре-чавања аерације.

Ако садржај влаге падне испод 40% , бактеријска активност биће успорена, а потпуно се прекида ако падне испод 15%. Са друге стране, ако садржај влаге пређе 60%, долази до испирања хранљивих елемената, запремина ваздуха се редукује, ствара се непријатан мирис (због анаеробних улова) и сам процес разлагања се успорава. Када дође до оваквог стања, гомилу треба мешати. Овим се омогућава нормализовање циркулације ваздуха, материјал постаје растреситији за бољу дренираност и вазду-шно сушење. Додавање сувог материјала као што је слама, струготина или зрели компост може такође поправити овај проблем са прекомерном влагом.

Ако је гомила исувише сува, потребно је дода-ти воду. Много ефикаснија пракса је мешати гомилу и поново навлажити материјал. Извесни материјали одбијају воду или је апсорбују само својом повр-шином. Струготину, сламу, сено и остатке поврћа треба постепено влажити све док се добро не овлажи,а онда стискањем у руци једног дела навлаженог материјала проверити садржај постигнуте влажно-сти. Оптималан садржај влаге сировог материјала треба да буде у распону од 50 до 60%, у зависности од величине честица, расположивих хранљивих елемената и физичких карактеристика.

Погледајте видео