Величина честица материјала који се компостира

Микробиолошка активност се одвија на површини честица материјала који се компостира. Површина материјала који се компостира може бити повећана сецкањем на мање делове. Повећавањем површине омогућава се микроорганизмима да сваре више материјала, да се брже размножавају и створе већу топлоту. Што више има мањих честица, већа ће бити биолошка активност и брзина компостирања. Неке материјале, нпр. струготину, не треба уситњавати. Данас постоје различити уређаји који могу да самељу или исецкају компостни материјал пре депоновања на гомилу за компостирање.

Погледајте видео